Informácie o žrebovaní

Milí bojovníci,

radi by sme vás informovali, že už túto sobotu 18.11.2023 od 17:00 hod. začne, na našom oficiálnom facebookovom profile Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, živý prenos zo žrebovania výhercov ikonických automobilov Fiat 500, ktoré v rámci kampane „500 vo vrecku aj v garáž“ brázdili ulice Slovenska.

Ako viete, zapojením sa do súťaže resp. výzvy na výber dobrovoľníkov v rámci kampane „500 vo vrecku aj v garáži" ste akceptovali jej podmienky vrátane podmienok spracúvania vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozsahu: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, mobilné telefónne číslo, vek a prípadne aj emailová adresa. Spracúvanie osobných údajov, okrem iného umožňuje aj ich zverejňovanie. Zverejňovanie osobných údajov výhercov je deklarované aj v podmienkach ochrany osobných údajov hnutia, pričom ide o tzv. oprávnený záujem hnutia v rámci marketingových a PR účelov.

Avšak berúc do úvahy nálady v spoločnosti, ktoré panovali na konci vyhrotenej volebnej kampane, ako aj náš záujem o zachovanie Vašej anonymity (voči pre vás úplne cudzím osobám), bude v rámci živého prenosu zo žrebovania výhercov, rozsah údajov o výhercoch skresaný na minimum. Žrebovacie lístky budú obsahovať iba: krstné meno, názov obce a znakový kód, ktorý vám bol vygenerovaný po registrácií. T.j. na žrebovacom lístku bude uvedené napr.: Igor, Bratislava, bsi2ar45.

Napriek tomu, že rozsah zverejnených údajov je absolútne minimalistický a v zásade neumožňuje vašu identifikáciu, dávame vám možnosť podať námietku voči spracúvaniu svojich osobných údajov, inými slovami vyjadriť svoj nesúhlas so zverejnením vášho krstného mena a obce v ktorej žijete resp. máte trvalý pobyt. V skutočnosti sa však postupne ľudia o vašom vyžrebovaní dozvedia, keďže doma budete mať Fiatku.

Chceme vás zároveň ubezpečiť, že podanie námietky, resp. vyjadrenie nesúhlasu so zverejnením vášho mena a obce v ktorej žijete resp. máte trvalý pobyt, vás nijako nediskriminuje a ani neznižuje šancu na získanie Fiatu 500.

Ako potencionálny výherca, môžete svoju námietku, resp. nesúhlas so zverejnením vášho mena a obce, do dňa 16.11.2023 do 16:00 hod. vyjadriť, vo svojom profile po zadaní Vášho mena a hesla.

Týmto sa vám všetkým zároveň ešte raz chceme poďakovať za váš záujem a za vaše zapojenie sa do kampane „500 vo vrecku aj v garáž“, ktorá bola vskutku jedinečná. Zároveň Vám prajeme veľa šťastia v sobotnom žrebovaní.

S pozdravom

Igor